Concertprogramma’s

Foto door Cora Cannemeijer

Alle programma’s kunnen in duur aangepast worden van een volledig concertprogramma met pauze, tot kortere programma’s zonder pauze. Ook buiten deze ‘vaste’ programma’s is veel mogelijk. Zo kan er luitmuziek ingezet worden als intermezzo, bijvoorbeeld bij openingen en presentaties, is een programma ’tussen de schuifdeuren’ mogelijk, maar heb ik bijvoorbeeld ook bij begrafenissen gespeeld. De luit, met zijn warme en tamelijk bescheiden klank is daar zeker geschikt voor.

Enkele ‘vaste’ programma’s, waarvan je stukjes kunt beluisteren op de Homepage:

Luit solo

Luytslagers te Leijden

Luitmuziek van rond 1600 uit Leiden op renaissanceluit.

Leiden had vanaf de oprichting van de universiteit in 1575 een internationale uitstraling. Studenten waren afkomstig uit de protestantse gebieden in Europa. Samen met de elite van de Republiek der Verenigde Nederlanden ontvingen zij hier hoger onderwijs. Onder deze omstandigheden was Leiden een aantrekkelijke plaats voor musici om te werken. In het bijzonder was dit het geval voor luitspelers omdat de luit onder studenten een populair instrument was. Dit maakte Leiden tot dé luitstad in de Gouden Eeuw van de Republiek.

De belangrijkste luitspeler die in Leiden werkte was Joachim van den Hove (1567-1620) Enkele tientallen jaren was hij één van de leidende musici in de Republiek. Hij speelde voor en met de elite, werkte samen met de Leidse componist Cornelis Schuyt en gaf les aan prins Frederik Hendrik.

Van 1595 tot 1601 werkte de student Adriaan Joriszoon Smout uit Rotterdam aan zijn luitmanuscript, dat nu bekend staat als het Thysius manuscript. Een zeer lijvig boekwerk dat een prachtig tijdsbeeld geeft van de op dat moment populaire muziek en dat bewaard wordt in de Thysiusbibliotheek in Leiden.

Verder muziek van David Janszoon Padbrué en Herman Piso uit Leiden.

Den Lustelijcken Meij

Een luitprogramma met muziek uit heel Europa van begin 17e eeuw voor 10-korige renaissanceluit. In de loop van de 16e eeuw kreeg de luit steeds meer bassnaren. De 10-korige luit is het laatste type in de renaissancestemming en is tot ca. 1640 in gebruik gebleven. Muziek van onder meer Michelangelo Galilei, Nicolas Vallet, Robert Ballard en Robert Johnson.

Force und Delicatesse 

In de 18e eeuw beleefde de luit nog een laatste grote bloeiperiode, voor het instrument aan het eind van de 18e eeuw praktisch verdween. Dit speelde zich voornamelijk op het Duitstalige grondgebied af, vooral bij de hoven langs de lijn Berlijn, Dresden en Leipzig, Praag en Wenen. Hier ontwikkelde zich de luitmuziek tot het barokke hoogtepunt van de  muziek van Silvius Leopold Weiss aan het Saksisch-Poolse hof in Dresden.

In diezelfde tijd ontwikkelde de muziek zich naar de Galante stijl met als belangrijkste kenmerk een nadruk op zangerige (Cantabile) melodie-lijnen, eenvoudige vormen en harmonieën, zoals in de Empfindsame stijl met zijn nadruk op gevoel en expressiviteit tot uiting komt. Deze stijl vormt de overgang naar de klassieke muziek, zoals we die kennen van onder anderen Haydn en Mozart.

In dit programma muziek van de late Silvius Leopold Weiss en de jongere generatie rond Johann Sebastian Bach, die in Leipzig werkte. Weiss en Bach waren goede bekenden van elkaar en waardeerden elkaars muziek.  Verder muziek van Rudolf Straube (leerling van Bach), Georg Gebel en Wilhelm Friedemann Bach (zoon van-).

‘O Sanfte Laute’

Een programma met muziek van de luitspelers rond Wilhelmine van Pruisen (1709-1758), zus van Frederik de Grote. Zij hebben hun leven lang een sterke band met elkaar gehad en waren gepassioneerde muziekliefhebbers. Wilhelmine speelde luit op hoog niveau, zij had onder meer les van Silvius Leopold Weiss. Aan het hof van Bayreuth, waar zij na haar huwelijk woonde, zijn de belangrijkste luitspelers van de generatie na Weiss in dienst geweest. Hun muziek is in de Galante en Empfindsame stijl geschreven. In dit programma muziek van Sylvius Leopold Weiss, Johann Bernhard Hagen, Adam Falckenhagen en Charles Durant.

Luitduo

Twee luiten -two lutes Galante muziek voor twee barokluiten.

Een programma met luitspeler Earl Christy. Hij studeerde eveneens bij (o.a.) Toyohiko Satoh en bij Paul Beier in Milaan. Hij speelt in Europa en in de Verenigde Staten zeer gewaardeerde luitconcerten. Een barokluit is niet vaak te horen, de combinatie van twee barokluiten nog veel minder. Een bijzonder programma voor twee luiten, met muziek uit de 18e eeuw van Adam Falckenhagen, Friedrich Kleinknecht, Joachim Bernhard Hagen, Silvius Leopold Weiss en Willem de Fesch.

Scroll naar boven